Login or Register

Login

Password

Just Videos!
Video searches:
Search results 61-68 of 68 for

chiến dịch đại thắng mùa xuân 1975 flv

VẤN ĐỀ CAMPUCHIA PHẦN 2: SƯ ĐOÀN 315

VẤN ĐỀ CAMPUCHIA PHẦN 2: SƯ ĐOÀN 315

VẤN ĐỀ CAMPUCHIA Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam chống kẻ thù xâm lược. Trong niềm vui ngày…

Chiến dịch Tây Nguyên

Chiến dịch Tây Nguyên

Ngày 4-3-1975, ta mở chiến dịch Tây Nguyên để tạo thế và lực tiến về Sài Gòn thống nhất đất nước. Từ ngày 4-3, chiến dịch Tây Nguyên chính thức bắt…

VẤN ĐỀ CAMPUCHIA PHẦN 3: POL POT

VẤN ĐỀ CAMPUCHIA PHẦN 3: POL POT

VẤN ĐỀ CAMPUCHIA Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam chống kẻ thù xâm lược. Trong niềm vui ngày…

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chiến dịch Hồ Chí Minh, tên nguyên thủy là Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, là chiến dịch cuối cùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong…

tank1975.flv

tank1975.flv

Mùa xuân năm 1975, tại các chiến trường trên mặt trận miền Nam Việt Nam, chiến tranh ngày càng khốc liệt. Quân và dân Việt Nam đồng lòng dốc sức với…

1 2 3 4