Login or Register

Login

Password

Just Videos!
Video searches:
Search results 1-5 of 5 for

مرد حنجره طلایی behzad447

نگاهی به جشنواره بین المللی فیلم تسالونیکی در یونان

نگاهی به جشنواره بین المللی فیلم تسالونیکی در یونان

پنجاه و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم تسالونیکی، یکی از بزرگترین رخدادهای فرهنگی در سینمای یونان آغاز شده است. در جشواره امسال ۱۵۰ فیلم نمایش داده…

آنونس فيلم عشق آفرين با شركت عارف و كتايون

آنونس فيلم عشق آفرين با شركت عارف و كتايون

آنونس فيلم « عشق آفرين » با شركت عارف و كتايون و بهمنيار و ثريا بهشتی ساخته احمد نجيب زاده.

چینی ها و ژاپنی برندگان بزرگ جشنواره فیلم برلین

چینی ها و ژاپنی برندگان بزرگ جشنواره فیلم برلین

فیلم های آسیایی جوایز شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم برلین، موسوم به برلیناله، را درو کردند و مهمترین جوایز این جشنواره به فیلم هایی از چین و…

برگزیدگان جشنواره تسالونیکی یونان معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره تسالونیکی یونان معرفی شدند

برندگان پنجاه و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم تسالونیکی در یونان، مشخص شدند.

در بخش بین الملل جشنواره، تندیس طلایی «اسکندر»، به فیلمی…

1